We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Y Comisiwn yn Cyhoeddi Cynllun Iaith Gymraeg

3 February 2010

Welsh Language Board logo

Mae'r Comisiwn Datblygu Cynaliadwy wedi cyhoeddi ei Gynllun Iaith Gymraeg statudol, wedi'i ddatblygu ar y cyd â Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedi'i gymeradwyo ganddo.

Mae'r Cynllun yn amlinellu pa wasanaethau y gall y cyhoedd eu disgwyl gan y Comisiwn drwy gyfrwng y Gymraeg - gan gynnwys cyhoeddiadau, ymholiadau dros y ffôn a'r e-bost a chyfarfodydd cyhoeddus. Mae'n disodli'r cynllun gwirfoddol y mae'r Comisiwn wedi'i ddefnyddio hyd yma.

Mae'r Comisiwn wedi cytuno ar amserlen i wneud y newidiadau angenrheidiol. Yn y byrdymor, mae blaenoriaeth ar gyhoeddi'r cynllun, diweddaru gwefannau Cymru a phenodi uwch aelod o staff fel cydlynydd y cynllun.

» Lawrlwytho ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd

< Back