We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

December 2009

New SDC Staff In Wales
Two people have joined the SDC team based in Cathays Park, Cardiff in recent months. Research Officer…

Cymru Carbon Isel - y Lansio a’r tu hwnt
Yn yr ychydig wythnosau ers y lansio, mae adroddiad ‘Cymru Carbon Isel’ y CDC wedi ennyn…

O Dirwasgiad I Ddiwygiad
Ymunodd academyddion a gwŷr busnes â chynrychiolwyr y llywodraeth a’r sector cyhoeddus…

Cynaliadwyedd yn y GIG ar ei newydd wedd yng Nghymru
‘Byddwn yn sicrhau bod datblygu cynaliadwy yn dod yn amcan creiddiol ar gyfer holl waith y GIG…

Staff CDC Newydd yng Nghymru
Mae dau berson wedi ymuno â thîm y CDC ym Mharc Cathays, Caerdydd, yn ystod y misoedd diwethaf.…

Gosod y Sylfeini ar gyfer Adeiladau Carbon Isel
Os bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) yn cyflawni ei gweledigaeth, bydd newid sylweddol yn ystod…

Elements of a sustainable diet
New report from the Sustainable Development Commission finds strong evidence that a diet which benefits the environment is better for health.

'Setting The Table' poses important questions for Wales
A new report by the Sustainable Development Commission (SDC) finds that eliminating waste, cutting…

'Gosod y Bwrdd’ yn codi cwestiynau pwysig i Gymru
Mae adroddiad newydd gan y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy (CDC) yn dod i’r casgliad y byddai dileu…

Financial crisis an opportunity for fresh thinking
SDC Scotland's Third Annual Assessment:• Action on climate change a chance to deliver fairer and…

« previous   1   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   30   40   next »